Regulamin

OTWARTY KONKURS MITOLOGICZNY
„Bliżej Olimpu”

IV EDYCJA

SKOCZÓW 2012

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie mitologicznym
dla DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY SKOCZÓW
organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie
oraz Stowarzyszenie „Ósemka”,
współfinansowanym przez Urząd Miejski w Skoczowie.

  Cele konkursu:

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
 2. Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności.
 3. Uświadomienie obecności mitologii we współczesnym świecie.
 4. Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami oraz ze środowiskiem lokalnym.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży gminy Skoczów
  w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
  b) uczniowie klas 1-3 gimnazjum.
 2. Szkoły przeprowadzą eliminacje do konkursu, w wyniku których wytypowane zostaną trzyosobowe drużyny.
 3. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie HERAKLES (szkoły podstawowe), natomiast w gimnazjum – NIEZWYKLI BOHATEROWIE MITOLOGII.

Informacje dla szkół podstawowych:

 1. Szkoły reprezentowane będą przez trzyosobowe zespoły, którym towarzyszyć będzie opiekun – nauczyciel.
 2. Zespoły wystąpią w dowolnych strojach nawiązujących do mitologii greckiej.
 3. Przebieg konkursu:
  a) wybór najciekawszych strojów (ocenie podlegają kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty oraz krótka (max. 3 min.) ustna prezentacja dotycząca wybranej postaci),
  b)zaprezentowanie dowolną techniką plastyczną w formacie A1 jednej z dwunastu prac Heraklesa, opatrzenie jej tytułem i opowiedzenie o niej (max 7 min.) ,
  c) quiz i zabawy mitologiczne wymagające wiedzy i kreatywności uczestników.

Informacje dla gimnazjum:

 1. Szkoły reprezentowane będą przez trzyosobowe zespoły, którym towarzyszyć będzie opiekun – nauczyciel.
 2. Temat przewodni: NIEZWYKLI BOHATEROWIE MITOLOGII
 3. Wymagania szczegółowe:
  a) Jazon i wyprawa Argonautów (oprac. na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego),
  b) przygody Perseusza (rozdział „Legendy Argolidzkie” w „Mitologii” Jana Parandowskiego),
  c) przygotowanie recytacji wybranego wiersza, w którym obecne są motywy mitologiczne (czas recytacji – do 5 min),
  d) przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranemu bohaterowi mitologicznemu (czas prezentacji nie może przekraczać 5 min).

Informacje ogólne

 1. Konkurs odbędzie się 29 maja 2012 o godz. 9.00 w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie.
 1. Uczestników będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów.
 2. W pracach komisji uczestniczyć będą także nauczyciele szkół uczestniczących
  w konkursie wyłonieni w drodze losowania.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 4. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 11 maja 2012.
  Adres:ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
  ul. Gustawa Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  z dopiskiem KONKURS MITOLOGICZNY

  lub
  faxem: (33) 479-30-29.

 1. Wszelkie informacje -pod nr telefonu (33) 479-30-20 – sekretariat szkoły,
  ew. drogą elektroniczną: holka777@interia.pl lub ina_64@wp.pl
 2. Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół oraz zamieszczony na stronie internetowej konkursu http://blizejolimpu.sikorowska.net/ (tam – pliki do pobrania – regulaminu i kart zgłoszeń). Informacja o konkursie znajdzie się także na stronie naszej szkoły http://www.zsnr1.net/ .
 1. Relacja z konkursu zostanie przedstawiona w lokalnych mediach, także w Internecie – na stronie konkursu – http://blizejolimpu.sikorowska.net/ (ewentualne inne adresy internetowe zostaną podane po konkursie).
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania informacji pokonkursowych miejscowej prasie oraz na stronie internetowej.
  (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 7 i art. 23 ust. 1)

Zakres materiału

 • Wiadomości zawarte w programie nauczania mitologii w szkole podstawowej (dla uczestników SP) i gimnazjum (dla gimnazjalistów),
 • Postać Heraklesa (Herkulesa) na podstawie Mitologii J. Parandowskiego – G – wiedza ogólna, SP – szczegółowa,
 • Jazon i wyprawa Argonautów (oprac. na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego) – SP – wiedza ogólna, G – szczegółowa,
 • przygody Perseusza (rozdział „Legendy Argolidzkie” w „Mitologii” Jana Parandowskiego) – SP – wiedza ogólna, G – szczegółowa,
 • bogowie greccy ( i ich rzymskie odpowiedniki), herosi, ludzie, czyli:

– pochodzenie bogów,

– bogowie olimpijscy – ich zajęcia, cechy, atrybuty, otoczenie oraz rzymskie odpowiedniki (Zeus, Hera, Apollo, Artemida, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Hades, Posejdon, Ares, Atena, Hestia),

– inni bogowie, herosi, ludzie, czyli: Herakles, Jazon, Perseusz, Prometeusz, Tanatos, Temida, Eros, Hypnos, Helios, Dionizos, Narcyz, Tezeusz, Jazon, Syzyf, Midas, Tantal, Dedal i Ikar, Orfeusz i Eurydyka, Pegaz
(na podstawie Mitologii J. Parandowskiego, Mitów Greków i Rzymian W. Markowskiej).

 • Słownictwo i frazeologizmy pochodzące z mitologii greckiej.

 

Zostaw odpowiedź