Regulamin III edycji

OTWARTY KONKURS MITOLOGICZNY
„Bliżej Olimpu”

III EDYCJA

SKOCZÓW 2011

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie mitologicznym

dla DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY SKOCZÓW

organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie

oraz Stowarzyszenie „Ósemka”,

współfinansowanym przez Urząd Miejski w Skoczowie.

Cele konkursu:

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
 2. Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności.
 3. Uświadomienie obecności mitologii we współczesnym świecie.
 4. Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami oraz ze środowiskiem lokalnym.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży gminy Skoczów
  w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
  b) uczniowie klas 1-3 gimnazjum.
 2. Szkoły przeprowadzą eliminacje do konkursu, w wyniku których wytypowane zostaną trzyosobowe drużyny.
 3. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie ODYSEJA.

Informacje dla szkół podstawowych  i gimnazjów

 1. Szkoły reprezentowane będą przez trzyosobowe zespoły, którym towarzyszyć będzie opiekun – nauczyciel.
 2. Zespoły wystąpią w dowolnych strojach nawiązujących do mitologii greckiej.
 3. Przebieg konkursu:
  a) wybór najciekawszych strojów (ocenie podlegają kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty, przedstawienie postaci),
  b) recytacja utworu poetyckiego bądź fragmentu prozy związanego z mitologią grecką (czas wystąpienia drużyny nie może przekroczyć 10 minut)*,
  c) quiz i zabawy mitologiczne wymagające wiedzy i kreatywności uczestników.

Informacje ogólne

 1. Konkurs odbędzie się 25 maja 2011 (rozpoczęcie g.9.00)
  w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie.
 2. Uczestników będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów.
 3. W pracach komisji uczestniczyć będą  także nauczyciele szkół uczestniczących
  w konkursie wyłonieni w drodze losowania.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 5. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 20 kwietnia 2011.na adres:
  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
  ul. Gustawa Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  z dopiskiem KONKURS MITOLOGICZNY
  lub faxem:
  (33) 479-30-29.
 6. Wszelkie informacje – pod nr telefonu (33) 479-30-20 – sekretariat szkoły,
  ew. drogą elektroniczną: bogna.sikorowska@wp.pl lub alicjakosmala7@interia.pl .
 7. Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół oraz zamieszczony na stronie internetowej konkursu http://blizejolimpu.sikorowska.net/ (tam – pliki do pobrania – regulaminu i kart zgłoszeń). Informacja o konkursie znajdzie się także na stronie naszej szkoły http://www.zsnr1.net/ .
 8. Relacja z konkursu zostanie przedstawiona w lokalnych mediach, także w Internecie – na stronie konkursu – http://blizejolimpu.sikorowska.net/ (ewentualne inne adresy internetowe zostaną podane po konkursie).
 9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu  danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania informacji pokonkursowych miejscowej prasie oraz na stronie internetowej.
  (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 7 i art. 23 ust. 1)

Zakres materiału

 • Wiadomości zawarte w programie nauczania szkoły podstawowej (dla uczestników SP) i gimnazjum (dla gimnazjalistów) związane ze Starożytną Grecją .
 • Bogowie greccy ( i ich rzymskie odpowiedniki), herosi, ludzie, czyli:
  • pochodzenie bogów,
  • bogowie olimpijscy – ich zajęcia, cechy, atrybuty, otoczenie oraz rzymskie odpowiedniki (Zeus, Hera, Apollo, Artemida, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Hades, Posejdon, Ares, Atena, Hestia),
  • inni bogowie, herosi, ludzie, czyli: Prometeusz, Tanatos, Temida, Eros, Hypnos, Helios, Dionizos, Narcyz, Herakles, Tezeusz, Jazon, Syzyf, Midas, Tantal, Dedal i Ikar, Orfeusz i Eurydyka, Pegaz (na podstawie Mitologii J. Parandowskiego, Mitów Greków i Rzymian W. Markowskiej).
 • Homer: Iliada – informacje podstawowe dot. treści i bohaterów.
 • Homer: Odyseja – znajomość szczegółowa – lektura  dla gimnazjów.
 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza – lektura dla szkół podstawowych.
 • Słownictwo i frazeologizmy pochodzące z mitologii greckiej.

 

* Uwaga! Zmiana regulaminu!

Jedną z konkurencji w naszym konkursie jest recytacja poezji lub fragmentu prozy związanej z mitologią grecką.

Dopuszczamy jednak możliwość pięknego odczytania fragmentu prozy zamiast recytacji (w przypadku poezji – recytacja).

Zostaw odpowiedź