O Konkursie

Cele konkursu:

  1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
  2. Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami.
  3. Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności innym uczniom.
  4. Uświadomienie uczniom wpływu mitologii na współczesny język.

Regulamin IV edycji Konkursu

Pliki do pobrania